afl


  1. S

    Statik Viraj Farı nedir? Dinamik Viraj farı nedir ? Farkları nelerdir?

    Statik Viraj Farı nedir? ile Dinamik Viraj farı nedir ? Farkları nelerdir? Dönüşlerde ve manevra halinde manevra yapılan istikameti aydınlatmak suretiyle aydınlatma sağlayan sistem "Statik Viraj Farı" olarak adlandırılıyor. Volkswagen sözlükte kendisinden sitayişle şöyle bahsediliyor...

Üst Alt